Rodinné domy v Podolí u Brna

Harmonogram prodeje

 1. Seznámení se základními podmínkami koupě
 2. Uzavření rezervační smlouvy
 3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 4. Umožnění poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu
 5. Zabezpečení klientských změn
 6. V případě zájmu kupujícího uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o klientských změnách
 7. Uzavření kupní smlouvy
 8. Podání návrhu na vklad vlastnického práva

Financování a postup při koupi

Základní platební kalendář

Výše a termíny splátek zohledňují jednotlivé fáze výstavby a stupeň rozestavěnosti.

 • rezervační poplatek ve výši 150.000 Kč vč. DPH při rezervaci domu splatný do 10 dnů od podpisu rezervační smlouvy
 • záloha 10% z kupní ceny minus rezervační poplatek vč. DPH do 15 dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní
 • záloha 45% z kupní ceny vč. DPH do 15 dnů po dokončení hrubé stavby a zápisu rozestavěných rodinných domů do katastru nemovitostí
 • doplatek 45% z kupní ceny vč. DPH do 15 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Při osobním jednání je možno v jednotlivých případech dohodnout platební kalendář, který zohledňuje některé specifické požadavky klientů. Možnost financování hypotečním úvěrem.

Vysvětlení pojmů

 • Dokončením hrubé stavby a zápisem rozestavěných rodinných domů do katastru nemovitostí se rozumí dokončení obvodových nosných konstrukcí
 • Dokončení vnitřních prací se rozumí dokončení vnitřního zdiva a omítky, ZTI, ÚT, VZT, okna, střecha, elektroinstalace.
 • Převzetí rodinného domu a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci.